magiska måndagar header.jpg

 
 

Meditation & Gongbad

Den här Magiska Måndagen guidar jag dig in i en djup meditation endast i ljusets sken till Gongarnas mjuka vibration. I tysthet med andetagets närvaro låter vi våra ögon vara slutna så att sinnet inte har något att värdera eller döma. Utan intryck tystnar sinnet och utforskandet vänder inåt. En djupt läkande process. Ingen vana krävs, däremot tålamod till att släppa taget och en ödmjukhet till ett tjattrande sinne. Vi startar med att landa i det långa andetaget, öppnar upp med några enkla djupverkande KundaliniYoga övningar fortsätter med den tysta meditationen till Gongarnas vibrationer och avslutar med ett vibrerande Gongbad då du ligger nedbäddad och låter dig svepas med bortom sömnen av Gongarnas vibrationer. Innan vi skiljs åt bjuder vi på Wasstunas egna ekologiska te och frukt i loungen. Alla kan vara med. Det behövs ingen tidigare erfarenhet. Allt finns på plats. Wasstuna öppnar dörrarna kl18.45.

 

RestorativeYoga & Gongbad

Den här Magiska Måndagen guidar jag dig in i RestorativeYogas enkla avslappnande positioner. För att vi ska kunna ta oss djupt ner i det parasympatiska nervsystemet där återhämtning och balansering kan börja ta vid placerar vi mjuka vikter på kroppen. För att ge sinnet en möjlighet att tystna och låta avslappningen bli ännu djupare vilar vi i positionerna till Gongarnas vibrationer. Både kropp och sinne behöver återhämtning för att fungera optimalt. Är vi i balans återuppbyggs cellerna, cirkulationen ökar och immunförsvaret stärks. Att vila till Gongarna för dig varsamt men kraftfullt till en plats bortom medvetandets begränsande strategier där du kan nå en djup avslappning som inte ens sömnen kan ta oss till. Det är i denna djupa avslappning energimässiga blockeringar, känslomässiga knutar och kroppsliga spänningar ges en chans att lösas upp. Innan vi skiljs åt bjuder vi på Wasstunas egna ekologiska te och frukt i loungen. Alla kan vara med. Det behövs ingen tidigare erfarenhet. Allt finns på plats. Wasstuna öppnar dörrarna kl 18.45.

 
 
 

Dag Måndag
Tid 19.00-20.30
Start 9/9, 7/10, 4/11, 2/12
Pris 300 Kr

Dag Måndag
Tid 19.00-20.30
Start 23/9, 21/10, 18/11, 16/12
Pris 300 Kr .