Wasstuna Yoga skräddarsyr upplevelser för
ert företag och er personal

Regelbunden yoga på Wasstuna eller på er arbetsplats

Wasstuna Yoga kan arrangera regelbunden yoga på Wasstuna eller på ert företag. Fördelen att låta er personal yoga på Wasstuna är självfallet vår unika och avslappnande miljö, medan yoga förlagd till arbetsplatsen är praktisk och ”effektiv”. I båda fallen kan Wasstuna skräddarsy yoga som passar er personal och de behov som ni ser.

Många företag har redan etablerat ”hälso-program” för sin personal, och bland dem finns i de flesta fall t ex ”träning” och massage på programmet. Men yogan är på stark frammarsch i hela samhället, och det är fastlagt vilka positiva effekter yoga har som verktyg för att hantera stress, motverka utbrändhet och depression, förmågan att hantera motsättningar och konflikter. Dessutom får utövaren naturligtvis en smidigare och starkare kropp, ett lugnare sinne, och flera kroppsliga problem, som t ex stela ryggar, kan botas till skillnad mot att bara behandla symptomen.

En dag i stillhet med närvaro, centrering och fokusering

Wasstuna Yoga tar gärna emot er som företag för en heldags upplevelse, med ett skräddarsytt program som passar era förutsättningar. I våra vackra och ändamålsenliga lokaler är nästan allt möjlig, t ex yoga, meditation, konferens, dans, Gongbad m m. Wasstuna kan ta emot ca 20 dagsgäster, och erbjuder även unika måltider anrättade med egna ekologiska gårdsproducerade eller närodlade råvaror. Dessutom finns naturen i direkt anslutning, och beroende på säsong kan olika utomhus-aktiviteter arrangeras.

Föreläsning om andetagets betydelse

Wasstuna Yoga kan erbjuda en uppskattad 2-timmars föreläsning om ”medveten andning”, där deltagarna lär sig att använda andetaget för att motverka stress och skapa ett lugnare och mer balanserat sinne. Denna föreläsning varvar teori med praktik, och innefattar även övningar. Aktiviteten kan erbjudas endera som en del av ett regelbundet program, eller som en enskild programpunkt där ni samlat personalen runt ett mer allmänt tema.